Presentació Aprofita València

La lluita contra el malbaratament alimentari i l’acció col·lectiva per a millorar els processos de recuperació de aliementos resulta un objectiu prioritari a l’hora d’avançar cap a sistemes alimentaris locals més sostenibles, saludables i justos. En línia amb els objectius de l’Estratègia Agroalimentària València 2025, des del Consell Alimentari Municipal s’ha posat en marxa un…