DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ 2021

Ja fa més de 40 anys que la FAO va impulsar la celebració, el 16 d’octubre, del DIA MUNIDAL DE L’ALIMENTACIÓ (DMA) com a crit d’atenció i a l’acció entorn de problemes globals com la lluita contra la fam, la pobresa o la desigual distribució d’aliments. El Consell Alimentari de València (CALM)va aprovar en 2018…