El Consell Alimentari Municipal de València és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de València, l’objectiu del qual és promoure un sistema agroalimentari local més sostenible, saludable i just, en línia amb els compromisos adoptats per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà.

El Consell Alimentari Municipal de València naix a partir d’un procés de participació i consulta “Caminant cap a un Consell Alimentari Municipal” desenvolupat al llarg de 2016 i 2017, on els agents socials i econòmics del territori vinculats a l’àmbit agroalimentari local van definir conjuntament el model, els criteris i àmbits d’actuació a l’hora de vertebrar un espai de governança alimentària local.

Funcions del Consell Alimentari Municipal

Fomentar la participació, l’intercanvi d’informació i la generació de propostes per part dels agents socials i econòmics del municipi de València que treballen per una alimentació sostenible i saludable.
Facilitar la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament involucrades en el desenvolupament de polítiques municipals on l’alimentació sostenible i saludable té un paper important.
Impulsar, secundar i vetlar pel progressiu desenvolupament dels compromisos adquirits en el Pacte de Polítiques Alimentares Urbanes de Milà a través de la implementació de l’Estratègia Agroalimentària València 2025.