Els Grups de Treball (GT) són el motor del Consell Alimentari Municipal. Són els espais dedicats a pensar, generar, compartir i donar seguiment a propostes, activitats i projectes en diferents àmbits i temàtiques relacionades amb les polítiques alimentàries saludables, sostenibles i justes.

El Grup de Compra Pública té com a objectiu promoure la introducció de criteris de sostenibilitat social i ambiental en la compra alimentària de l’Ajuntament de València. (contractes de serveis o subministraments d’aliments en col·legis municipals, escoles infantils, serveis de menjar a domicili i qualsevol espai/servei alimentari dependent de l’Ajuntament de València).

Aquest GT ha treballat i desenvolupat:

Entitat coordinadora: Justicia Alimentaria València.

Entitats participants: Sociedad Española de Agricultura Ecológica(SEAE), Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana(Codinucova), Mensa Cívica, Plataforma de Soberanía Alimentaria del País València, Colegio Oficial de Veterinarios de València, Greenpeace, Promoció de la Qualitat Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana(PROVA), Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional(CERAI), Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, La Unió de Llauradors i Rameders, Las Naves i la Coordinadora Camperola del País Valencià(CCPV-COAG).

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Canales Curts de Comercialització té com a objectiu promoure xarxes i estructures de comercialització de proximitat, buscant facilitar la connexió entre la producció i el consum local des de l’acció municipal de l’Ajuntament de València.

Línies de treball actuals:

 • Posada en marxa de Mercats de Venda Directa No Sendentaria.
 • Posada en marxa projecte pilot de mercat i centre d’apilament Ecotira.
 • Promoció de l’espai per a la transformació de producte agroalimentari Mercaobrador.
 • Formacions en matèria de Canales Cortos de Comercialització dirigides al sector productiu.

Entitat coordinadora: Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta/ Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional.

Entitats participants: Aquest grup no manté una presència d’entitats de manera contínua; en funció de les temàtiques possibles a tractar es reuneixen conjuntament unes entitats o altres. Actualment les reunions d’aquest Grup de Treball estan concentrades en la posada en marxa dels mercats de venda directa no sedentària, realitzant reunions de consulta amb el sector productiu interessat.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Dret a l’Alimentació i Equitat té per objectiu proposar i donar seguiment a les accions municipals per a impuls de polítiques alimentàries que afavorisquen el Dret a l’Alimentació Saludable i Sostenible, amb especial atenció a aquelles poblacions en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Línies de treball actuals:

 • Impuls, seguiment i avaluació del projecte “Cistelles Solidàries”.
 • Generació d’espai d’intercanvi i aprenentatge entorn d’experiències i polítiques alimentàries orientades a afavorir el Dret a una Alimentació Sostenible i Saludable.
 • Treball coordinat amb l’Oficina d’Estadística per a la introducció de l’indicador FIES.

Entitat coordinadora: Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. .

Entitats participants: Justicia Alimentaria València, Cruz Roja València, Asociación SPG Ecollaures, Plataforma de Soberanía Alimentaria del País Valencià, Fundación Salud y Comunidad, Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, Asociación para la Cooperación entre Comunidades(ACOEC).

Temporalitat: Permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT sobre Aprofitament Alimentari està vinculat al projecte Aprofita VLC, que els seus els objectius (1) de reduir les pèrdues i el desaprofitament alimentari (2) millorar l’accés a aliments sans i saludables des de l’enfocament del Dret a l’Alimentació.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupar un diagnòstic sobre les pèrdues actuals en el territori de l’Horta de València.
 • Identificar accions i iniciatives a desenvolupar a partir del diagnòstic.
 • Treballar en l’articulació i coordinació per a donar una resposta conjunta i cohesionada entorn de les iniciatives d’aprofitament alimentari.

Entitat coordinadora: Càtedra Tierra Ciutadana.

Entitats participants: PROAVA, LAS NAVES, CEMAS, Delegación de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Cátedra Tierra Ciudadana

Temporalitat: provisional

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Pesca té com a objectiu fomentar la coordinació i generació d’aliances entre els actors pesquers del municipi i els agents implicats en la conservació del patrimoni natural i cultural relacionats amb l’activitat pesquera.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupar treballs d’incidència política i visibilització del sector pesquer i aqüícola tradicional del municipi.
 • Millora de les infraestructures locals per al sector pesquer i aqüícola tradicional del municipi.
 • Valorar i visibilitzar el patrimoni pesquer del municipi.

Entitat coordinadora: Asociación de Pescadores del Palmar.

Entitats participants:Cofradía València, Comunitat de Pescadors del Palmar, Anguleros del Perellonet , Clotxineros, UPV, Fundació Oceanogràfic, Associacions de Veïns del Barris i pobles pesquers.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de transició agroecològica té com a objectiu el foment i la promoció de procés de Transició cap a models agroecològics dirigits a la productors i productores dedicats a les activitats prevalguera a l’Horta de València. Aquest grup planteja la seua activitat amb una mirada integral i holísitica, en línia amb els principis de l’agroecologia, buscant reflexionar i proposar donar respostes en els diferents aspectes de la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles.

Entitat coordinadora: Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i Fundación Mundubat.

Entitats participants: Aquest grup és de recent creació

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Comunicació tracta d’establir una comunicació compartida i equilibrada de les accions i campanyes que contribuïsquen a promoure els obejtivos de l’Estratègia Agroalimentària València 2025.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupament d’eines i procediments que permeten implementar l’estratègia de comunicació aprovada pel Ple del Consell Alimentari Municipal.
 • La dinamització d’una Agenda Comunicativa del CALM.
 • La definició de campanyes conjuntes i plans de comunicació que acompanyen als projectes del CALM.
 • El suport a les accions o iniciatives impulsades pel CALM.

Entitat coordinadora: Càtedra Tierra Ciutadana.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

En construcció.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

En construcció.

Temporalitat: provisional.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es