Els Grups de Treball (GT) són el motor del Consell Alimentari Municipal. Són els espais dedicats a pensar, generar, compartir i donar seguiment a propostes, activitats i projectes en diferents àmbits i temàtiques relacionades amb les polítiques alimentàries saludables, sostenibles i justes.

El Grup de Compra Pública té com a objectiu promoure la introducció de criteris de sostenibilitat social i ambiental en la compra alimentària de l’Ajuntament de València. (Contractes de serveis o subministraments d’aliments en col·legis municipals, escoles infantils, serveis de menjar a domicili i qualsevol espai/servei alimentari dependent de l’Ajuntament de València).

Aquest GT ha treballat i desenvolupat:

Entitat coordinadora: Justicia Alimentaria València.

Entitats participants: Sociedad Española de Agricultura Ecológica(SEAE), Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valènciana(Codinucova), Mensa Cívica, Plataforma de Soberanía Alimentaria del País València, Colegio Oficial de Veterinarios de València, Greenpeace, Promoció de la Qualitat Agroalimentaria de la Comunitat Valènciana(PROAVA), Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional(CERAI), Unió de Consumidors de la Comunitat Valènciana, La Unió de Llauradors i Ramaders, Las Naves i la Coordinadora Camperola del País Valencià(CCPV-COAG).

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Canals Curts de Comercialització té com a objectiu promoure xarxes i estructures de comercialització de proximitat, buscant facilitar la connexió entre la producció i el consum local des de l’acció municipal de l’Ajuntament de València.

Línies de treball actuals:

 • Posada en marxa de Mercats de Venda Directa No Sendentaria.
 • Posada en marxa projecte pilot de mercat i centre d’apilament Ecotira.
 • Promoció de l’espai per a la transformació de producte agroalimentari Mercaobrador.
 • Formacions en matèria de Canals Curts de Comercialització dirigides al sector productiu.

Entitat coordinadora: Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta/ Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional.

Entitats participants: Aquest grup no manté una presència d’entitats de manera contínua; en funció de les temàtiques possibles a tractar es reuneixen conjuntament unes entitats o altres. Actualment les reunions d’aquest Grup de Treball estan concentrades en la posada en marxa dels mercats de venda directa no sedentària, realitzant reunions de consulta amb el sector productiu interessat.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Dret a l’Alimentació i Equitat té per objectiu proposar i donar seguiment a les accions municipals per a impuls de polítiques alimentàries que afavorisquen el Dret a l’Alimentació Saludable i Sostenible, amb especial atenció a aquelles poblacions en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Línies de treball actuals:

 • Impuls, seguiment i avaluació del projecte “Cistelles Solidàries”.
 • Generació d’espai d’intercanvi i aprenentatge entorn d’experiències i polítiques alimentàries orientades a afavorir el Dret a una Alimentació Sostenible i Saludable.
 • Treball coordinat amb l’Oficina d’Estadística per a la introducció de l’indicador FIES.

Entitat coordinadora: Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valènciana.

Entitats participants: Justicia Alimentaria València, Cruz Roja València, Asociación SPG Ecollaures, Plataforma de Soberanía Alimentaria del País Valencià, Fundación Salud y Comunidad, Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valènciana, Asociación para la Cooperación entre Comunidades(ACOEC).

Temporalitat: Permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT sobre Aprofitament Alimentari està vinculat al projecte Aprofita VLC, amb els objectius de reduir les pèrdues i el desaprofitament alimentari, millorar l’accés a aliments sans i millorar l’accés a aliments sans i saludables des de l’enfocament del Dret a l’Alimentació.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupament d’un diagnòstic sobre les pèrdues actuals en el territori de l’Horta de València.
 • Identificació d’accions i iniciatives en els àmbits de seguiment i avaluació, incidència política, formació, sensibilització.
 • Definició i implementació d’un model d’espigolament per al territori.
 • Articulació i coordinació amb altres agents multiplicadors així com amb altres grups de treball del CALM per a donar una resposta conjunta i cohesionada entorn de les iniciatives d’aprofitament alimentari.

Entitat coordinadora: CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA

Entitats participants: PER L’HORTA, PLATAFORMA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA – LAS NAVES – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ADICAE – AMAE – PLATAFORMA GRUPS DE CONSUM – AAVV CASTELLAR OLIVERAL – CODINUCOVA – GENERALITAT VALENCIANA (PLAN BON PROFIT)

Des d’abril 2021 les entitats s’han reunit per a definir el model d’aprofitament d’aliments a València i l’Horta. En concret s’han tractat els següents temes:

 • el context de l’Horta de València i el repte de recuperar aliments
 • Diagnòstic participatiu: possibles soluciones
 • Models d’espigolament a l’Horta
 • Com volem articular la sensibilització
 • Preparació d’una espigolada pilot
 • Preparació del Dia Mundial contra el Desaprofitament d’Aliments

Temporalitat: provisional

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

 


APROFITA VALÈNCIA – SÍNTESI ACTIVITATS 2021

COORDINACIÓ GRUP DE TREBALL APROFITA VALÈNCIA:

 • 6 REUNIONS D’EQUIP
 • 2 ESPIGOLADAS PILOT JULIO I OCTUBRE
 • 1 TROBADA AMB ENTITATS SOCIALS
 • 2 TROBADES AMB ORGANITZACIONS AGRÀRIES
 • 5 REUNIONS DE COORDINACIÓ
 • 2 SESSIONS DE COORDINACIÓ

PRESENTACIÓ PROJECTE APROFITA: EN SEMINARI GRUP D’ORGANITZACIONS SOCIALS – XARXA DE CIUTATS PER L’AGROECOLOGIA – 28 Setembre
PRESENTACIÓ PROJECTE APROFITA: EN IX PUNT DE TROBADA AECOC – 29 Setembre
PRESENTACIÓ PROJECTE APROFITA: A VALÈNCIA – 1 Octubre

El GT de Pesca Artesanal té com a objectiu fomentar la coordinació i generació d’aliances entre els actors pesquers del municipi i els agents implicats en la conservació del patrimoni natural i cultural relacionats amb l’activitat pesquera.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupar treballs d’incidència política i visibilització del sector pesquer i aqüícola tradicional del municipi.
 • Millora de les infraestructures locals per al sector pesquer i aqüícola tradicional del municipi.
 • Valorar i visibilitzar el patrimoni pesquer del municipi.

Entitat coordinadora: Comunitat de Pescadors de El Palmar

Entitats participants: Cofradía València, Comunitat de Pescadors de El Palmar, Anguleros del Perellonet , Clotxineros, CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA. UPV, Fundació Oceanogràfic, Associacions de Veïns del Barris i pobles pesquers.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de transició agroecològica té com a objectiu el foment i la promoció de procés de Transició cap a models agroecològics dirigits a productors i productores dedicats a les activitats prevalguera a l’Horta de València. Aquest grup planteja la seua activitat amb una mirada integral i holística, en línia amb els principis de l’agroecologia, buscant reflexionar i proposar donar respostes en els diferents aspectes de la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles.

Entitat coordinadora: Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i Fundación Mundubat.

Entitats participants: Aquest grup és de recent creació

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT de Comunicació tracta d’establir una comunicació compartida i equilibrada de les accions i campanyes que contribuïsquen a promoure els objetius de l’Estratègia Agroalimentària València 2025.

Línies de treball actuals:

 • Desenvolupament d’eines i procediments que permeten implementar l’estratègia de comunicació aprovada pel Ple del Consell Alimentari Municipal.
 • La dinamització d’una Agenda Comunicativa del CALM.
 • La definició de campanyes conjuntes i plans de comunicació que acompanyen als projectes del CALM.
 • El suport a les accions o iniciatives impulsades pel CALM.

Entitat coordinadora: PROAVA

Entitats participants: REGIDORIA AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I HORTAPROAVALAS NAVESCÁTEDRA TIERRA CIUDADANA

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

ACTIVITAT COMUNICACIÓ CONSELL ALIMENTARI

 • PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I FITXES – Abril 2021
 • REVISIÓ I PROPOSTA D’EINES: WEB, NEWSLETTER, AGENDA, PERFILS RRSS – Abril -novembre 2021
 • COORDINACIÓ GRUP DE TREBALL COMUNICACIÓ – Gener – setembre – 1 campanya + 12 reunions
 • CAMPANYA ALIMENTACIÓ ÉS SALUT I INFORME DE CAMPAÑA
 • CAMPAÑA DONS QUE ALIMENTEN I INFORME DE CAMPANYA

El GT d’alimentació i canvi climàtic s’ha generat per a visibilitzar l’impacte del canvi climàtic en el sistema agroalimentari i viceversa. Es pretén generar propostes de mitigació i adaptació al canvi climàtic valorant el paper de l’agricultura i l’alimentació en una situació d’emergència climàtica.

Línies de treball:

 • Coordinar accions i estratègies que vinculen el sector agroalimentari local amb la lluita contra el canvi climàtic, especialment en la generació de resiliència, així com a la seua adaptació davant els efectes d’aquest.
 • Contribuir i generar propostes en el marc de l’Estratègia Agroalimentària València 2025 en relació a les possibles polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l’àmbit de l’alimentació.
 • Promoure la interlocució, l’intercanvi d’experiències i la coordinació entre projectes locals en relació al canvi climàtic,agroalimentació i la seua alineació amb els objectius de l’Estratègia Urbana València 2030.

Entitat coordinadora: Las Naves, centre d’innovació social de l’Ajuntament de València.

Temporalitat: permanent.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

Grup de treball que coordinarà les activitats i accions que es planificaran per a aquest dia.

Temporalitat: provisional.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es

El GT Alimentació Saludable i Sostenible i Estratègia Urbana 2030, que depén del Servei de Coordinació d’Estratègies Urbanes i Agenda sostenible, s’ha constituït per a facilitar el treball i la coordinació dels diferents agents implicats en el desenvolupament de la línia 4 del Marc Estratègic de la ciutat de València (Estratègia Urbana 2030). Esta línia fa referència a la implantació de polítiques agroalimentàries innovadores, que afavorisquen un sistema agroalimentari just, sostenible i de proximitat. Tot això seguint la línia marcada per l’Estratègia Agroalimentària València 2025, que va ser aprovada pel Ple del Consell Alimentari el 16 d’octubre de 2018.

L’objectiu d’aquest grup, encara que no està integrat en el Consell Alimentari, és impulsar la participació, l’intercanvi d’informació i la generació de propostes per part dels agents socials i econòmics en coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament així com amb el Consell Alimentari Municipal, i altres entitats com la fundació Las Naves i la fundació CEMAS, sempre amb l’horitzó d’implantar un sistema alimentari més sostenible, just i resilient reforçant l’horta com a espai identitari, cultural i productiu.

Coordinació: CEMAS

Secretaria tècnica: Secció d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.

Pots consultar les actes d’aquest GT ací, els documents de consulta ací o sol·licitar més informació en: consell.alimentari@valencia.es