Totes aquelles entitats que tinguen interés a formar part del Consell Alimentari Municipal de València han de completar la següent informació:

  • Completar el següent formulari d’inscripció: Formulari d’inscripció

  • Acreditació de la Inscripció en el registre corresponent a la tipologia d’entitat

  • Una breu memòria d’activitats de l’entitat d’almenys dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció.

    En cas de no disposar d’una memòria d’activitat completar el següent formulari: Memòria d’activitats

  • Aquesta informació ha de ser enviada amb el motiu INSCRIPCIÓ Al CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL: nom de l’entitatal següent correu: consell.alimentari@valencia.es