El Consell Alimentari

El Consell Alimentari Municipal és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de València orientat a millorar la governança alimentària del municipi de València en línia amb els compromisos adoptats per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Urbanes Alimentàries de Milà en 2015.

El Consell Alimentari Municipal naix a partir del procés de participació “Caminant cap a un Consell Alimentari Municipal” desenvolupat al llarg de 2016 i 2017, on els agents socials i econòmics del territori que treballen per una alimentació sostenible i saludable van definir conjuntament el model, criteris i possibles àmbits d’actuació a l’hora de vertebrar un espai de governança alimentària local.

Què és el CALM?

El Consell Alimentari Municipal de València té com a eixos generals de treball

Fomentar la participació, l’intercanvi d’informació i la generació de propostes per part dels agents socials i econòmics del municipi de València que treballen per una alimentació sostenible i saludable.
Facilitar la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament involucrades en el desenvolupament de polítiques municipals on l’alimentació sostenible i saludable té un paper important.
Impulsar, secundar i vetlar pel progressiu desenvolupament dels compromisos adquirits en el Pacte de Polítiques Alimentares Urbanes de Milà a través de la implementació de l’Estratègia Agroalimentària València 2025.