El Consell Alimentari Municipal de València guia la seua acció a partir dels compromisos i continguts recollits en l’Estratègia Agroalimentària València 2025. Aquest document va ser aprovat en el Ple del Consell Alimentari Municipal el 16 d’octubre 2018, amb el vot a favor de tots els seus membres i una abstenció. Posteriorment l’Estratègia Agroalimentària València 2025 va ser ratificada en el Ple Municipal de l’Ajuntament de València pel conjunt de grups municipals.

L’Estratègia Agroalimentària contempla el seu desenvolupament gradual a través de Plans d’Acció biennals, on es recullen les accions impulsades per l’Ajuntament de València i aquelles que, en convergència amb l’Estratègia Agroalimentària València 2025, desenvolupen les entitats del Consell Alimentari.

Al mateix temps, el Consell Alimentari Municipal desenvolupa de manera anual el seu Pla de Treball on s’inclouen aquelles activitats, processos i accions a desenvolupar al llarg de l’any en relació al Pla d’Acció.

El Pla de Treball té per objectiu estructurar i calendaritzar el conjunt d’accions a desenvolupar pel Consell Alimentari Municipal:

  • Calendari de sessions ordinàries del Consell Alimentari 2020.
  • Activitats previstes per a 2020.
  • Pla d’enfortiment i consolidació 2020.
Què fem?