El Consell Alimentari Municipal és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de València orientat a millorar la governança alimentària del municipi de València en línia amb els compromisos adoptats per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Urbanes Alimentàries de Milà en 2015.

Activitats
No hi ha esdeveniments

L’impacte de gènere i l’estratègia agroalimentària de València 2025

L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA DE VALÈNCIA 2025 (EAV) constitueix un avanç en el objectiu de generar un entorn alimentari més just, sostenible i saludable. No obstant això, si bé la producció i consum d’aliments són un eix fonamental per al manteniment i reproducció d’una vida digna, les càrregues desiguals que els treballs vinculats al conjunt del sistema agroalimentari comporten per a homes i dones han sigut una qüestió desatesa.

La necessitat de revisar i incorporar la perspectiva de gènere com una qüestió transversal en l’EAV sorgeix de l’estreta relació que manté la qüestió gènere al llarg de tota la cadena agroalimentària i el paper desigual que juguen homes i dones en el repartiment de tasques diferenciades en cadascuna de les baules d’aquesta cadena.

Un informe sobre l’impacte de gènere i una proposta de revisió de l’EAV des de l’economia feminista que para atenció d’una banda, a qui, en quines condicions, com i on es produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments i, d’una altra, significa també preguntar-se qui, on i com assumeix la responsabilitat de garantir aquesta alimentació.

Veure informes

Contacte

Direcció

Carrer Amadeu de Savoia 11, 46010 València, València

Correu-e

consell.alimentari@valencia.es