El Consell Alimentari Municipal de València és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament de València l'objectiu del qual és promoure un sistema agroalimentari local més sostenible, saludable i just, en línia amb els compromisos adoptats per l'Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà.

Llegir més
Fomentar un espai agrícola municipal viu i productiu. Estimular els circuits de proximitat acostant la producció i consum. Vertebrar entorns alimentaris saludables, sostenibles i justos. Afavorir la participació del teixit social i econòmic en la generació de propostes.
Activitats
08 juliol 2021
09 juliol 2021

Estratègies i eines per a millorar la rendibilitat dels nostres circuits de proximitat: venda directa i canals curts de comercialització

Curs destinat a productors i productores que venen o pretenen vendre els seus productes en circuits de proximitat ...

16:00 - 20:00
Carrer d’Amadeu de Savoia, 11, 46010 València
Veure els detalls
De moment, no hi ha activitats programades.
Notícies

L’impacte de gènere i l’estratègia agroalimentària de València 2025

L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA DE VALÈNCIA 2025 (EAV) constitueix un avanç en el objectiu de generar un entorn alimentari més just, sostenible i saludable. No obstant això, si bé la producció i consum d’aliments són un eix fonamental per al manteniment i reproducció d’una vida digna, les càrregues desiguals que els treballs vinculats al conjunt del sistema agroalimentari comporten per a homes i dones han sigut una qüestió desatesa.

La necessitat de revisar i incorporar la perspectiva de gènere com una qüestió transversal en l’EAV sorgeix de l’estreta relació que manté la qüestió gènere al llarg de tota la cadena agroalimentària i el paper desigual que juguen homes i dones en el repartiment de tasques diferenciades en cadascuna de les baules d’aquesta cadena.

Un informe sobre l’impacte de gènere i una proposta de revisió de l’EAV des de l’economia feminista que para atenció d’una banda, a qui, en quines condicions, com i on es produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments i, d’una altra, significa també preguntar-se qui, on i com assumeix la responsabilitat de garantir aquesta alimentació.

Veure informes

Contacte

Direcció

Carrer Amadeu de Savoia 11, 46010 València, València

Correu-e

consell.alimentari@valencia.es