El Consell Alimentari Municipal de València és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de València l’objectiu del qual és promoure un sistema agroalimentari local més sostenible, saludable i just, en línia amb els compromisos adoptats per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà.

Més info ›

Vertebrar entorns alimentaris saludables, sostenibles i justos.

Afavorir la participació del teixit social i econòmic en la generació de propostes.

Fomentar un espai agrícola municipal viu i productiu.

Estimular els circuits de proximitat acostant la producció i consum.

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre Activitats, Notícies, Ajudes i Subvencions?

Contacte

Direcció

Carrer Amadeu de Savoia 11, 46010 València

Correu-e

consell.alimentari@valencia.es