Prenent com a referència l’Estratègia Agroalimentària València 2025 el Consell Alimentari Municipal de València organitza i estructura activitat a partir de Pla de Treball Anual.

El Pla de Treball Anual del Consell Alimentari es nodreix de les propostes elaborades pels Grups de Treball i per les entitats membre del Consell Alimentari Municipal. És un document obert i en constant evolució l’objectiu de la qual és facilitar l’estructuració i seguiment de l’activitat del Consell Alimentari Municipal.

PDF del Plan de Trabajo del Consell Alimentari Muncipal 2021

Eixos de treball

Activitats d’intercanvi i aprenentatge

entorn de projectes, experiències i iniciatives sobre polítiques alimentàries sostenibles i saludables.

Activitats de formació

entorn de temàtiques vinculades a una alimentació sostenible, saludable i justa.

Projectes impulsats o facilitats

pel Consell Alimentari Municipal.

Línies d’actuació

dels Grups de Treball del Consell Alimentari Municipal