El Consell Alimentari Muncipal de València guia la seua acció a partir dels compromisos i continguts recollits en l’Estratègia Agroalimentària València 2025. Aquest marc de referència estratègic va ser aprovat pel Ple del Consell Alimentari Municipal el 16 d’octubre de 2018, amb el vot favorable de totes les entitats membre del Consell Alimentari Municipal i una abstenció. Posteriorment va ser ratificada pel Ple Municipal de l’Ajuntament de València pel conjunt de grups polítics municipals.

PDF DE LA ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025